• Inschrijfgeld
 • Het inschrijfgeld van de vereniging bedraagt € 25,00 en wordt automatisch geincasseerd na aanmelding lidmaatschap. Na betaling van het inschrijfgeld is men lid. Voor het afhangen heeft men een spelerspas nodig. Deze ontvangt u van de secretaris na inlevering van een pasfoto.

 • Contributie
 • De contributie wordt in januari voor een kalenderjaar geheven. De mogelijkheid bestaat om dit in twee termijnen te betalen. Momenteel (2018) bedraagt de contributie voor senioren € 200,00 (exclusief eventuele training en/of competitiebijdrage). Voor junioren € 175,00 (inclusief training, exclusief eventuele competitiebijdrage).

  Geeft iemand zich midden in het seizoen op als lid, dan zal de contributie worden geheven vanaf het moment dat men is gaan spelen. Het inschrijfgeld moet dan al zijn voldaan. Het exacte bedrag voor deze tussentijdse aanmelding zal bepaald worden door de penningmeester.

 • Opzeggen
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór 1 december. Doet u dit niet dat bent u voor het gehele volgende jaar lid en contributie verschuldigd.
  In geval van zwangerschap of specifieke omstandigheden kan men in verband met restitutie contact opnemen met de penningmeester. Eventuele restitutie is pas mogelijk aan het einde van het speeljaar.

 • Competitie
 • De kosten van deelname aan de seniorencompetitie bedragen € 50,00, met een toeslag van € 25,00 voor (eventueel) gebruik van veren shuttles. Voor de jeugdcompetitie geldt een bedrag van € 45,00, voor de opstapcompetitie een bedrag van €40,00. Reservespelers zijn, afhankelijk van deelname, eveneens een bijdrage verschuldigd.

 • Training
 • Seniorleden trainen op vrijdagavond. Zij betalen hiervoor een aparte bijdrage, welke momenteel € 54,00 voor tien clinics bedraagt. Uitzondering: seniorleden van 18 t/m 20 jaar kunnen gratis trainen. De jeugdleden krijgen een uur training op zaterdagochtend. Daarnaast kunnen zij op dinsdagavond vrij spelen tot 20.00 uur en op vrijdagavond tot 20.20 uur. Tot de jeugdleden worden die leden gerekend die vóór 1 september de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.